ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΩΝ 
 
 
 
25853 2519   ΔΕΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
25852 3908   ΔΕΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
17582 640   ΔΕΚΑ ΑΒΑΤΑΡΕΣ
1320 3533   ΔΕΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
32225 197   ΔΕΚΑ ΓΕΝΑΡΗ
31129 471   ΔΕΚΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
15324 2854   ΔΕΚΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ
27527 141   ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
257 2973   ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑ
211 1001   ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
27528 146   ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ
15271 2970   ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ
10782 690   ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
30578 95   ΔΕΚΑ ΕΞ
27522 105   ΔΕΚΑ ΕΞΙ
16494 7238   ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
14404 3582   ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΚΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
251 3061   ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΚΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
27523 416   ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
393 2918   ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΑ
1613 3095   ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
34986 3938   ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
27524 836   ΔΕΚΑ ΕΦΤΑ
3211 3822   ΔΕΚΑ ΕΦΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΕ
3212 4592   ΔΕΚΑ ΕΦΤΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΕ
31203 1142   ΔΕΚΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
25441 2833   ΔΕΚΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΝΤΙΑ
25444 4210   ΔΕΚΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25442 3752   ΔΕΚΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ
25443 5007   ΔΕΚΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΟΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
30974 91   ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ
30975 442   ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ
25837 1586   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ
25850 4143   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
32030 2930   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
25842 2963   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25845 2116   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΖΗΝΑ
25846 2581   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΛΥΡΑ
25841 3760   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25843 1901   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
32028 2996   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΛΥΤΡΟΜΟΥ
32029 3726   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΛΥΤΡΩΜΟΥ
25844 2160   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
25847 2754   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗ
25848 3069   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
25838 3954   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
25839 4873   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
25840 6128   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
25836 3726   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΛΥΤΡΩΜΟΥ
32033 2257   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
32034 2772   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΕΣΤΙ
25849 2975   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΠΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
32031 3601   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΣΩΡΗΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ
32032 4272   ΔΕΚΑ ΚΑΤΩ ΔΟΝΤΙΑ ΣΩΡΗΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
30017 186   ΔΕΚΑ ΜΑΪ = Ι ΑΜ
7345 2696   ΔΕΚΑ ΜΑΪΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ
6328 3307   ΔΕΚΑ ΜΑΪΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
27525 1220   ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
151 4298   ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
7148 3796   ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ
3363 4918   ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
36779 4150   ΔΕΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΝΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
27526 1800   ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ
19006 4842   ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
27521 470   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
15849 3628   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑ
34987 3768   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
15510 3957   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΤΕΚΑ
16839 3176   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ - ΦΡΑΣΕΙΣ
16536 1640   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
16891 739   ΔΕΚΑ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ
30964 770   ΔΕΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
9202 2865   ΔΕΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ
4610 841   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
20090 3618   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΗΣ ΕΚΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ
20088 3620   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ
20089 4390   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΤΡΙΑ
92 3766   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ
36909 1971   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
36911 4525   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
30969 2350   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΚΤΩΒΡΗ
30970 2822   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
37452 4244   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΑ
37453 4239   ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ
24413 3969   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
6298 4141   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ
24417 5113   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
24480 4343   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
24482 4946   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
24481 5504   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30476 3176   ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
29805 441   ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
31118 956   ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΣΤΙ
36910 4115   ΔΕΚΑ ΤΡΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥΔΥΟΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
23210 1426   ΔΕΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΣ ΗΛΙΟΣ
11811 1200   ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
32237 308   ΔΕΚΑ-ΕΝΝΕΑ ΓΕΝΑΡΗ
32265 1253   ΔΕΚΑ-ΕΝΝΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
32236 313   ΔΕΚΑ-ΕΝΝΙΑ ΓΕΝΑΡΗ
32264 1258   ΔΕΚΑ-ΕΝΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 |  
 

Πρώτη σελίδα
| Προβολή όλων των λέξεων