ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΩΝ 
 
 
 
5878 15740   ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟ
5850 15574   ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ
5853 15670   ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙ
5876 15525   ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ,ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟ
5877 15575   ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ
5849 15104   ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ, Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ, ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ. ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ, ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ, ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩ
32087 1951   ΠΑΤΕΡ ΟΛΩΝ ΕΣΤΙ
20010 802   ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
31362 3463   ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
16262 1258   ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΙΣΣΙΟΣ
1371 687   ΠΑΤΕΡΑΣ
29414 3417   ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΑΤΑΝΑ
29411 3367   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
29412 4486   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29413 5785   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΑΤΑΝΑ
29410 3370   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
35934 2621   ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΣΑΤΑΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33937 6700   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΑΙΑ ΟΚΤΩ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33926 1084   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ
33929 1614   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΖΗΝΑ
33928 2079   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΛΥΡΑ
33927 3258   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33930 2631   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
33931 4522   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ ΟΚΤΩ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
33933 5899   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ ΟΚΤΩ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33932 6696   ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΕΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ ΟΚΤΩ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
28539 3370   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
23813 4432   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
23812 5229   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33589 2949   ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
33590 3051   ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ
33591 3062   ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΘΕΝ ΓΗ
33592 3273   ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
26245 1257   ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26244 1359   ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΘΕΝ
35935 2617   ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΤΑΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33879 3885   ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
26892 3188   ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ
23373 2169   ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
23374 3546   ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
20206 1272   ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΙΑ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22238 2387   ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΖΗΝΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
33883 3055   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
33882 4857   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
33881 5057   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ
33880 4573   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
26241 3055   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
29287 4432   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
26247 5771   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
29286 5229   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
26240 4432   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
26246 3157   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΛΘΕΝ
26239 5229   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
26242 3625   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26243 3727   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΘΕΝ
22236 3825   ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20011 1002   ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
20012 1402   ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΖΗΝΑΣ
21226 2569   ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΖΗΝΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
21227 3084   ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΖΗΝΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΣΤΙ
21228 3095   ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΖΗΝΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΣΤΙ ΓΗ
21229 5555   ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΖΗΝΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΗΣΕ
31361 3863   ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΤΑΝΑΣ
21225 2761   ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΣ
31987 1637   ΠΑΤΕΡΑΣ ΟΛΩΝ
25385 2769   ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
34095 2044   ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ
23809 5202   ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
23810 5202   ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
23811 5999   ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
36146 3236   ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ
32995 2882   ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΣΤΙ
28538 2682   ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
35936 4297   ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
35937 5094   ΠΑΤΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
36299 691   ΠΑΤΕΡΕΣ
18970 722   ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
7336 489   ΠΑΤΗΡ
14348 1307   ΠΑΤΗΡ ΑΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
21006 1827   ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15737 807   ΠΑΤΗΡ ΗΛΙΟΣ
36173 1353   ΠΑΤΗΡ ΘΕΩΝ
3660 1429   ΠΑΤΗΡ ΙΟΣ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
14347 1092   ΠΑΤΗΡ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
36197 917   ΠΑΤΗΡ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
28227 910   ΠΑΤΗΡ ΜΑΞΙΜΟΣ
32088 1954   ΠΑΤΗΡ ΟΛΩΝ ΕΣΤΙ
16859 1060   ΠΑΤΗΡ ΠΑΙΣΙΟΣ
25609 2583   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
25610 3607   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΙΑ ΚΙΝΟΝΙΑ ΘΕΙΑ ΥΔΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ
25611 4407   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΙΑ ΥΔΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ
25612 4878   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΙΑ ΥΔΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
25608 3454   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
25599 2784   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
25598 2791   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
25600 2750   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
25587 2555   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΙΟΣ
25601 2735   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ
25602 2801   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΖΗΝΑ
25603 3050   ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΗΝΑ
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 |  
 

Πρώτη σελίδα
| Προβολή όλων των λέξεων