ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΩΝ 
 
 
 
442 422   ΚΑΡΤΑ
28152 2294   ΚΑΡΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ
28153 2346   ΚΑΡΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΗΛΘΕ
11154 2025   ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
28112 920   ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ
29134 2294   ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
8372 1690   ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
3123 750   ΚΑΡΤΑΜΠΗΣ
11617 906   ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ
24721 1041   ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
28918 631   ΚΑΡΦΙ
30077 233   ΚΑΣΑΓΓΕ
30076 250   ΚΑΣΑΓΚΕ
33772 646   ΚΑΣΑΝΔΡΟΣ
16736 554   ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
15643 327   ΚΑΣΙΕΠΙΑ
10074 371   ΚΑΣΜΙΡ
12932 474   ΚΑΣΠΑΡΟΒ
12933 972   ΚΑΣΠΑΡΟΦ
13408 577   ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
15644 532   ΚΑΣΣΙΕΠΕΙΑ
24487 5276   ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
24488 5650   ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
16373 589   ΚΑΣΣΙΟΠΗ
17329 906   ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ
17330 1106   ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ
2043 563   ΚΑΣΤΑΛΙΑ
32799 662   ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΗΓΗ
29240 573   ΚΑΣΤΑΝΑ
3582 580   ΚΑΣΤΑΝΗ
17882 1213   ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΝΑΝΟΣ
7314 892   ΚΑΣΤΟΡΑΣ
3399 702   ΚΑΣΤΟΡΙΑ
33002 631   ΚΑΣΤΡΙ
704 691   ΚΑΣΤΡΟ
4573 322   ΚΑΤΑ
17847 1222   ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ
17848 1799   ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
12109 2184   ΚΑΤΑ ΣΥΝΘΗΚΗΝ ΨΕΥΔΗ
10394 2094   ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ
22638 833   ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ
16075 3051   ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΜΑΝΩΦ
14954 345   ΚΑΤΑΓΚ
3150 1136   ΚΑΤΑΓΩΓΗ
16078 3275   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΡΟΜΑΝΩΦ
16077 3546   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΜΑΝΩΦ
16079 3548   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΜΑΝΩΦ Β
4092 1420   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΔΙΟΣ
16080 4222   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΡΟΜΑΝΩΦ Β
16081 4565   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΡΟΜΑΝΩΦ Β
4093 2109   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
18584 1391   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΓΙΑΣ
18585 1906   ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΑΓΙΑΣ ΕΣΤΙ
16076 3746   ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΜΑΝΩΦ
16082 4295   ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΣΑΡ ΡΟΜΑΝΩΦ Β
16083 4072   ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΡΟΜΑΝΩΦ
12467 1208   ΚΑΤΑΓΩΓΙΟ
12064 1793   ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗ
22450 742   ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑΣ
9928 741   ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΣ
22448 1386   ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ
11146 1662   ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
11480 544   ΚΑΤΑΘΕΣΗ
15041 1079   ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
5293 350   ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
33499 1068   ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΧΑΡΒΕΪ
11954 842   ΚΑΤΑΙΦΙ
11650 1308   ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
18692 1512   ΚΑΤΑΚΕΧΥΜΕΝΟ
1763 892   ΚΑΤΑΚΛΙΣΜΟΣ
12415 1282   ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
28223 2137   ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΝΩΕ
13057 854   ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ
11421 1158   ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ
11582 428   ΚΑΤΑΛΗΞΗ
9133 2812   ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
4381 1090   ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ
4446 1202   ΚΑΤΑΝΝΟΗΣΗ ΘΕΙΟΥ
4445 1152   ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΙΟΥ
12551 1219   ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΗΣ
13992 625   ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
13991 827   ΚΑΤΑΠΙΕΣΙΣ
2280 423   ΚΑΤΑΡΑ
21641 4213   ΚΑΤΑΡΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΔΕΜ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
21640 1845   ΚΑΤΑΡΑ ΕΔΕΜ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
21638 1300   ΚΑΤΑΡΑ ΕΔΕΜ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜ
21639 2297   ΚΑΤΑΡΑ ΕΔΕΜ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ
25331 1129   ΚΑΤΑΡΑ ΕΔΕΜ ΕΥΑΣ ΑΔΑΜ
25332 2497   ΚΑΤΑΡΑ ΕΔΕΜ ΕΥΑΣ ΑΔΑΜ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
24568 834   ΚΑΤΑΡΑΚΤΟΔΑΙS
18439 788   ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ
18440 1568   ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ ΟΦΙΣ
19196 2540   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
21770 2186   ΚΑΤΑΡΕΥSΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟ
4153 2105   ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
14321 3110   ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
4146 3524   ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4145 3726   ΚΑΤΑΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
20341 1135   ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
20353 2368   ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 |  
 

Πρώτη σελίδα
| Προβολή όλων των λέξεων